GIS E BASES DE DATOS ESPACIAIS

A información xeorreferenciada é especialmente útil para a análise territorial. Estes datos convenientemente xestionados permiten unha comprensión rápida dos fenómenos que afectan o territorio.

Actualmente, o volume de datos manexados para apoiar a toma de decisións aumentou de forma significativa e a tendencia é seguir aumentando. Para permitir o manexo destes datos con posición xeográfica, desenvolvéronse ferramentas coñecidas como Sistemas de Información Xeográfica (GIS).

Este tipo de tecnoloxía foi amplamente utilizada no desenvolvemento de proxectos de planificación urbanística, o catastro, infraestrutura de transporte e outras infraestruturas básicas, riscos naturais, impacto ambiental, demografía, análise de mercados (geomarketing), etc.

O equipo de OBIUT está especializado na realización de proxectos GIS en todas as súas fases, tendo ampla experiencia en proxectos relacionados con:

Voltar a web