การ เขียน จดหมาย ถึง พระ สงฆ์ at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

การ เขียน จดหมาย ถึง พระ สงฆ์. ลายเซ็น ในการเขียนนั้น ให้เขียนตัวธรรมดา อย่าไปเซ็น เพราะปัญหาออกมา ก็จะพิมพ์ตัวธรรมดา (หรือจะพิมพ์เป็นรายเซ็นมาก็ตาม. ถ้าเขียนจดหมายถึงพระภิกษุ ผู้ทรงสมณศักดิ์ หรือเป็นพระสังฆาธิการ เช่น ท่านพระครู หรือท่านเจ้าคุณ ใช้สรรพนามแทนท่านว่า. การเขียนหนังสือราชการถึง พระภิกษุ ควรใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย อย่างไร? ในการเขียนจดหมาย จะต้องมีการเขียนคำขึ้นต้น และคำลงท้ายตามความเหมาะสมแต่ละประเภท และบุคคล ดังนี้. ตอนที่ ๑ หนังสือภายนอก ———— หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึง. ค าที่ใช้ในหนังสือถึงพระราชวงศ์ และพระภิกษุ ตาม ๑ และ ๒ ให้ใช้ค าราชาศัพท์ หรือ ถ้อยค าสุภาพ ซึ่งเป็นไปตาม.

หลักการเขียนหนังสือราชการ Pantip
หลักการเขียนหนังสือราชการ Pantip from pantip.com

ตอนที่ ๑ หนังสือภายนอก ———— หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึง. ถ้าเขียนจดหมายถึงพระภิกษุ ผู้ทรงสมณศักดิ์ หรือเป็นพระสังฆาธิการ เช่น ท่านพระครู หรือท่านเจ้าคุณ ใช้สรรพนามแทนท่านว่า. การเขียนหนังสือราชการถึง พระภิกษุ ควรใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย อย่างไร?

หลักการเขียนหนังสือราชการ Pantip

ในการเขียนจดหมาย จะต้องมีการเขียนคำขึ้นต้น และคำลงท้ายตามความเหมาะสมแต่ละประเภท และบุคคล ดังนี้. ตอนที่ ๑ หนังสือภายนอก ———— หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึง. การเขียนหนังสือราชการถึง พระภิกษุ ควรใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย อย่างไร? ถ้าเขียนจดหมายถึงพระภิกษุ ผู้ทรงสมณศักดิ์ หรือเป็นพระสังฆาธิการ เช่น ท่านพระครู หรือท่านเจ้าคุณ ใช้สรรพนามแทนท่านว่า.