การ เขียน จดหมาย ที่ ถูก ต้อง at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

การ เขียน จดหมาย ที่ ถูก ต้อง. เขียนข้อความให้ชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย ไม่อ้อมค้อม และต้องใช้ภาษาที่สำรวมมาก. วิธีการ 1พับกระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน (8.5 x 11 นิ้ว) ใส่ซองจดหมายแอร์เมลขนาดยาว.

การ เขียน จดหมาย สมัคร งาน ที่ ถูก ต้อง
การ เขียน จดหมาย สมัคร งาน ที่ ถูก ต้อง from letterthai.com

เขียนข้อความให้ชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย ไม่อ้อมค้อม และต้องใช้ภาษาที่สำรวมมาก. วิธีการ 1พับกระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน (8.5 x 11 นิ้ว) ใส่ซองจดหมายแอร์เมลขนาดยาว.

การ เขียน จดหมาย สมัคร งาน ที่ ถูก ต้อง

เขียนข้อความให้ชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย ไม่อ้อมค้อม และต้องใช้ภาษาที่สำรวมมาก. วิธีการ 1พับกระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน (8.5 x 11 นิ้ว) ใส่ซองจดหมายแอร์เมลขนาดยาว. เขียนข้อความให้ชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย ไม่อ้อมค้อม และต้องใช้ภาษาที่สำรวมมาก.