การ เขียน จดหมาย ที่ ถูก ต้อง at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

การ เขียน จดหมาย ที่ ถูก ต้อง. เขียนข้อความให้ชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย ไม่อ้อมค้อม และต้องใช้ภาษาที่สำรวมมาก. วิธีการ 1พับกระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน (8.5 x 11 นิ้ว) ใส่ซองจดหมายแอร์เมลขนาดยาว.

ชาวเน็ตจับผิดไวยากรณ์ในจดหมายทรัมป์ส่งถึงคิม โพสต์ทูเดย์ รอบโลก
ชาวเน็ตจับผิดไวยากรณ์ในจดหมายทรัมป์ส่งถึงคิม โพสต์ทูเดย์ รอบโลก from www.posttoday.com

เขียนข้อความให้ชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย ไม่อ้อมค้อม และต้องใช้ภาษาที่สำรวมมาก. วิธีการ 1พับกระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน (8.5 x 11 นิ้ว) ใส่ซองจดหมายแอร์เมลขนาดยาว.

ชาวเน็ตจับผิดไวยากรณ์ในจดหมายทรัมป์ส่งถึงคิม โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

วิธีการ 1พับกระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน (8.5 x 11 นิ้ว) ใส่ซองจดหมายแอร์เมลขนาดยาว. วิธีการ 1พับกระดาษจดหมายขนาดมาตรฐาน (8.5 x 11 นิ้ว) ใส่ซองจดหมายแอร์เมลขนาดยาว. เขียนข้อความให้ชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ กะทัดรัด สละสลวย ไม่อ้อมค้อม และต้องใช้ภาษาที่สำรวมมาก.