ขนาด ซอง จดหมาย Word at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

ขนาด ซอง จดหมาย Word. เปิด ms word จากนั้นคลิกที่แถบ mailings (การส่งจดหมาย) และคลิกเลือกที่ envelopes (ซองจดหมาย) จากนั้นที่ช่อง delivery address ให้ระบุ. เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งขนาดซองจดหมาย โดยไปคลิกที่ options… > แล้วเลือกแท็บ envelope options แล้วก็เลือกขนาดซองจดหมายตามที่เราเตรียม.

แนะนำวิธีการสร้างและพิมพ์ซองจดหมายบนโปรแกรม Microsoft Word • MIW Services
แนะนำวิธีการสร้างและพิมพ์ซองจดหมายบนโปรแกรม Microsoft Word • MIW Services from miwservices.com

เปิด ms word จากนั้นคลิกที่แถบ mailings (การส่งจดหมาย) และคลิกเลือกที่ envelopes (ซองจดหมาย) จากนั้นที่ช่อง delivery address ให้ระบุ. เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งขนาดซองจดหมาย โดยไปคลิกที่ options… > แล้วเลือกแท็บ envelope options แล้วก็เลือกขนาดซองจดหมายตามที่เราเตรียม.

แนะนำวิธีการสร้างและพิมพ์ซองจดหมายบนโปรแกรม Microsoft Word • MIW Services

เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งขนาดซองจดหมาย โดยไปคลิกที่ options… > แล้วเลือกแท็บ envelope options แล้วก็เลือกขนาดซองจดหมายตามที่เราเตรียม. เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งขนาดซองจดหมาย โดยไปคลิกที่ options… > แล้วเลือกแท็บ envelope options แล้วก็เลือกขนาดซองจดหมายตามที่เราเตรียม. เปิด ms word จากนั้นคลิกที่แถบ mailings (การส่งจดหมาย) และคลิกเลือกที่ envelopes (ซองจดหมาย) จากนั้นที่ช่อง delivery address ให้ระบุ.