จดหมาย ปฏิเสธ งาน ภาษา อังกฤษ at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

จดหมาย ปฏิเสธ งาน ภาษา อังกฤษ. After careful consideration, i do not feel it is the best fit for me at this time and decide not to proceed with future interview. 5 ตัวอย่างที่ 11 (ตอบปฏิเสธและขอให้เลื่อนกาหนดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม) please refer to your letter no. ช่วยเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ หน่อยครับ ปฏิเสธลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะครับ เรื่องคือว่า ลูกค้าส่ง drawing ชิ้นงานมาให้ และทางเรา.

“เสี่ยตัน” ร่อน จม.แจงยิบยันยื่นอุทธรณ์แล้ว หลังผังเมืองใหม่ ทำแห้ว
“เสี่ยตัน” ร่อน จม.แจงยิบยันยื่นอุทธรณ์แล้ว หลังผังเมืองใหม่ ทำแห้ว from pantip.com

ช่วยเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ หน่อยครับ ปฏิเสธลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะครับ เรื่องคือว่า ลูกค้าส่ง drawing ชิ้นงานมาให้ และทางเรา. After careful consideration, i do not feel it is the best fit for me at this time and decide not to proceed with future interview. 5 ตัวอย่างที่ 11 (ตอบปฏิเสธและขอให้เลื่อนกาหนดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม) please refer to your letter no.

“เสี่ยตัน” ร่อน จม.แจงยิบยันยื่นอุทธรณ์แล้ว หลังผังเมืองใหม่ ทำแห้ว

After careful consideration, i do not feel it is the best fit for me at this time and decide not to proceed with future interview. ช่วยเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ หน่อยครับ ปฏิเสธลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะครับ เรื่องคือว่า ลูกค้าส่ง drawing ชิ้นงานมาให้ และทางเรา. After careful consideration, i do not feel it is the best fit for me at this time and decide not to proceed with future interview. 5 ตัวอย่างที่ 11 (ตอบปฏิเสธและขอให้เลื่อนกาหนดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม) please refer to your letter no.