จดหมาย ปฏิเสธ งาน ภาษา อังกฤษ at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

จดหมาย ปฏิเสธ งาน ภาษา อังกฤษ. After careful consideration, i do not feel it is the best fit for me at this time and decide not to proceed with future interview. 5 ตัวอย่างที่ 11 (ตอบปฏิเสธและขอให้เลื่อนกาหนดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม) please refer to your letter no. ช่วยเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ หน่อยครับ ปฏิเสธลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะครับ เรื่องคือว่า ลูกค้าส่ง drawing ชิ้นงานมาให้ และทางเรา.

คุณลุงส่งจดหมายสมัครงาน โดน HR ปฏิเสธยังไม่พอ!! กลับพูดจาดูถูก ไล่กลับ
คุณลุงส่งจดหมายสมัครงาน โดน HR ปฏิเสธยังไม่พอ!! กลับพูดจาดูถูก ไล่กลับ from tnews.teenee.com

After careful consideration, i do not feel it is the best fit for me at this time and decide not to proceed with future interview. 5 ตัวอย่างที่ 11 (ตอบปฏิเสธและขอให้เลื่อนกาหนดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม) please refer to your letter no. ช่วยเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ หน่อยครับ ปฏิเสธลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะครับ เรื่องคือว่า ลูกค้าส่ง drawing ชิ้นงานมาให้ และทางเรา.

คุณลุงส่งจดหมายสมัครงาน โดน HR ปฏิเสธยังไม่พอ!! กลับพูดจาดูถูก ไล่กลับ

After careful consideration, i do not feel it is the best fit for me at this time and decide not to proceed with future interview. 5 ตัวอย่างที่ 11 (ตอบปฏิเสธและขอให้เลื่อนกาหนดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม) please refer to your letter no. After careful consideration, i do not feel it is the best fit for me at this time and decide not to proceed with future interview. ช่วยเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ หน่อยครับ ปฏิเสธลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะครับ เรื่องคือว่า ลูกค้าส่ง drawing ชิ้นงานมาให้ และทางเรา.