จดหมาย สมัคร งาน มี กี่ ประเภท at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

จดหมาย สมัคร งาน มี กี่ ประเภท. จดหมายนำ (covering letter) คือจดหมายสมัครงานที่มีประวัติส่วนตัว (resume) แนบไปพร้อมกับจดหมายสมัครงาน ซึ่งจดหมายชนิดนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว และไม่สามารถจะนำประสบการณ์ทั้งหมดมาใส่ไว้ในจดหมายฉบับเดียวได้ ทำให้เนื้อหาของจดหมายเป็นข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น และไม่ควรที่จะกล่าวซ้ำกับประวัติส่วนตัว 2. สละสลวยพอสมควร และในที่นี้จะแบ่งโครงสร้างของจดหมายสมัครงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. จกหมายแนะนำ (cover letter) หรือจดหมายสมัครงาน (application letter) เป็นสิ่งที่จะแนะนำให้แผนกบุคคลพิจารณา ถึงคุณสมบัติของบุคคลนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัทมากน้อยเพียงไร ดังนั้นจดหมายแนะนำจึงต้องกระทัดรัด ชัดเจน และสามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้อ่าน (แผนกบุคคลหรือนายจ้าง ) ให้ได้. โครงสร้างของจดหมายที่มีประวัติย่อแนบไปด้วย ( covering letter ) เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มาก ๆ ควรจะเขียนเป็นจดหมายซึ่งจบใน 1หรือ 2 หน้ากระดาษ แล้วมีประวัติย่อแนบไปด้วย เพราะถ้าหากต้องการรวมรายละเอียดทั้งหมดเข้าไว้ วันนี้ผมเอาตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทยมาฝากครับ เนื่องจากต้องพิมพ์ลง blog ดังนั้นรูปแบบจดหมายอาจผิดเพี้ยนไป กล่าวคือ การเว้นบรรทัด เว้นวรรค ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราส่งใบสมัครและจดหมายเรามักจะพิมพ์ใน ms. ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า จดหมายสมัครงานนั้นสามารถ จะเรียก ได้ หลายชื่อด้วยกัน เช่น จดหมายนำ หรือ จดหมายสมัครงาน ซึ่งจริงๆแล้วก็ หมายถึง จดหมายที่เราใช้ส่งสมัครงานนั่นเอง แต่ในที่นี้จะเรียก คำว่า จดหมายนำ และ จดหมายสมัครงาน ให้แตกต่างกันออกไป เพื่อความสะดวกใน การอธิบาย ถึงลักษณะของจดหมายที่แนบประวัติย่อไปด้วย. จดหมายสมัครงาน หรือ cover letter คือ จดหมายที่เราใช้เขียนนำร่อง เกริ่นนำ ไปหา บริษัท/องค์กรณ์ ที่เราสนใจจะสมัครงานด้วย เพื่อ แสดงจุดประสงค์ว่า สนใจ อยากที่จะสมัครงาน ในตำแหน่งนั้นๆ บางครั้ง เราจะเรียก จดหมายนี้ ว่า จดหมายแนะนำตัว เพราะ เนื้อหาในจดหมาย จะเป็นมีเนื้อหา แนะนำตัวว่า ทำไมคุณถึงสนใจงานตำแหน่งนี้. Word (ขนาดเท่ากระดาษ a4) ดังนั้นผุ้อ่านต้องเช็คแบบฟอร์มอีกทีนะครับ เดี่ยวผมจะรวบรวม cover letter และ resume.

ก่อนจะเล่นกับไฟ !!! รู้ไหม .. ไฟมีกี่ประเภท ..??? THAI DRY ICE
ก่อนจะเล่นกับไฟ !!! รู้ไหม .. ไฟมีกี่ประเภท ..??? THAI DRY ICE from thaidryice.com

จดหมายสมัครงาน หรือ cover letter คือ จดหมายที่เราใช้เขียนนำร่อง เกริ่นนำ ไปหา บริษัท/องค์กรณ์ ที่เราสนใจจะสมัครงานด้วย เพื่อ แสดงจุดประสงค์ว่า สนใจ อยากที่จะสมัครงาน ในตำแหน่งนั้นๆ บางครั้ง เราจะเรียก จดหมายนี้ ว่า จดหมายแนะนำตัว เพราะ เนื้อหาในจดหมาย จะเป็นมีเนื้อหา แนะนำตัวว่า ทำไมคุณถึงสนใจงานตำแหน่งนี้. จดหมายนำ (covering letter) คือจดหมายสมัครงานที่มีประวัติส่วนตัว (resume) แนบไปพร้อมกับจดหมายสมัครงาน ซึ่งจดหมายชนิดนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว และไม่สามารถจะนำประสบการณ์ทั้งหมดมาใส่ไว้ในจดหมายฉบับเดียวได้ ทำให้เนื้อหาของจดหมายเป็นข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น และไม่ควรที่จะกล่าวซ้ำกับประวัติส่วนตัว 2. วันนี้ผมเอาตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาไทยมาฝากครับ เนื่องจากต้องพิมพ์ลง blog ดังนั้นรูปแบบจดหมายอาจผิดเพี้ยนไป กล่าวคือ การเว้นบรรทัด เว้นวรรค ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราส่งใบสมัครและจดหมายเรามักจะพิมพ์ใน ms.

ก่อนจะเล่นกับไฟ !!! รู้ไหม .. ไฟมีกี่ประเภท ..??? THAI DRY ICE

จกหมายแนะนำ (cover letter) หรือจดหมายสมัครงาน (application letter) เป็นสิ่งที่จะแนะนำให้แผนกบุคคลพิจารณา ถึงคุณสมบัติของบุคคลนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัทมากน้อยเพียงไร ดังนั้นจดหมายแนะนำจึงต้องกระทัดรัด ชัดเจน และสามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้อ่าน (แผนกบุคคลหรือนายจ้าง ) ให้ได้. จดหมายนำ (covering letter) คือจดหมายสมัครงานที่มีประวัติส่วนตัว (resume) แนบไปพร้อมกับจดหมายสมัครงาน ซึ่งจดหมายชนิดนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว และไม่สามารถจะนำประสบการณ์ทั้งหมดมาใส่ไว้ในจดหมายฉบับเดียวได้ ทำให้เนื้อหาของจดหมายเป็นข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น และไม่ควรที่จะกล่าวซ้ำกับประวัติส่วนตัว 2. จดหมายสมัครงาน หรือ cover letter คือ จดหมายที่เราใช้เขียนนำร่อง เกริ่นนำ ไปหา บริษัท/องค์กรณ์ ที่เราสนใจจะสมัครงานด้วย เพื่อ แสดงจุดประสงค์ว่า สนใจ อยากที่จะสมัครงาน ในตำแหน่งนั้นๆ บางครั้ง เราจะเรียก จดหมายนี้ ว่า จดหมายแนะนำตัว เพราะ เนื้อหาในจดหมาย จะเป็นมีเนื้อหา แนะนำตัวว่า ทำไมคุณถึงสนใจงานตำแหน่งนี้. จกหมายแนะนำ (cover letter) หรือจดหมายสมัครงาน (application letter) เป็นสิ่งที่จะแนะนำให้แผนกบุคคลพิจารณา ถึงคุณสมบัติของบุคคลนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานในบริษัทมากน้อยเพียงไร ดังนั้นจดหมายแนะนำจึงต้องกระทัดรัด ชัดเจน และสามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้อ่าน (แผนกบุคคลหรือนายจ้าง ) ให้ได้.