ตัวอย่าง จดหมาย ขอโทษ ลูกค้า ภาษา อังกฤษ at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

ตัวอย่าง จดหมาย ขอโทษ ลูกค้า ภาษา อังกฤษ. Excuse ใช้เป็นกริยาในประโยคคำสั่ง โดยมี me เป็นตัวกรรม (object) ใช้ในการขอโทษสิ่งที่ผิด. ตัวอย่าง จดหมาย ขอบคุณ ลูกค้า ภาษา อังกฤษ. ไอม เว๊ริ/ โซ ซ๊อริ (ผมขอโทษอย่างยิ่ง) อันนี้เรื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อย. ตัวอย่าง การลงท้ายจดหมายหรืออีเมล (email) ภาษาอังกฤษ แบบ ไม่เป็นทางการ. However, tonight/this sunday night if you are free, please give me. S p mansion ห้องเช่าขนาดใหญ่ ราคาถูก เดินทางสะดวก line :spmansion674 ซ.เรวดี 4 ถ.ติวานนท์ | renthub.in.th Dear jessie, i am very sorry that i couldn’t go to have a dinner with you last night since i had to do my urgent work.

ตัวอย่าง จดหมาย ขอโทษ ลูกค้า ภาษา อังกฤษ
ตัวอย่าง จดหมาย ขอโทษ ลูกค้า ภาษา อังกฤษ from letterthai.com

ตัวอย่าง จดหมาย ขอบคุณ ลูกค้า ภาษา อังกฤษ. S p mansion ห้องเช่าขนาดใหญ่ ราคาถูก เดินทางสะดวก line :spmansion674 ซ.เรวดี 4 ถ.ติวานนท์ | renthub.in.th Dear jessie, i am very sorry that i couldn’t go to have a dinner with you last night since i had to do my urgent work.

ตัวอย่าง จดหมาย ขอโทษ ลูกค้า ภาษา อังกฤษ

Dear jessie, i am very sorry that i couldn’t go to have a dinner with you last night since i had to do my urgent work. S p mansion ห้องเช่าขนาดใหญ่ ราคาถูก เดินทางสะดวก line :spmansion674 ซ.เรวดี 4 ถ.ติวานนท์ | renthub.in.th Excuse ใช้เป็นกริยาในประโยคคำสั่ง โดยมี me เป็นตัวกรรม (object) ใช้ในการขอโทษสิ่งที่ผิด. ตัวอย่าง การลงท้ายจดหมายหรืออีเมล (email) ภาษาอังกฤษ แบบ ไม่เป็นทางการ.