ตัวอย่าง จดหมาย ขอ เลื่อน นัด at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

ตัวอย่าง จดหมาย ขอ เลื่อน นัด. Something has just cropped up and i won’t be able to meet you this afternoon. คำร้อง ขอเลื่อนคดี (เหตุเพิ่งแต่งทนายความ) ข้อ 1. 2/11/2022 by natdanai siammai จดหมายยืนยันนัดหมายหรือสมัยปัจจุบันนี้ก็คงใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารธุรกิจกันแล้ว และถึงแม้ว่าการยกหูโทรศัพท์ถึงกันจะ. Making an appointment (การนัดหมาย) การนัดหมายภาษาอังกฤษในการสนทนาเพื่อการสื่อสาร อาจเป็นการนัดหมายเพื่อพูดคุยเจรจากันระหว่างบุคคล การนัดเพื่อน หรืออาจ. ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการขอเลื่อนนัดหมาย ( changing the arrangement ) : Can we make another time?

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ยืนยันพระเทพญาณมหามุนี มีอาการอาพาธ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ยืนยันพระเทพญาณมหามุนี มีอาการอาพาธ from www.kalyanamitra.org

Can we make another time? Something has just cropped up and i won’t be able to meet you this afternoon. 2/11/2022 by natdanai siammai จดหมายยืนยันนัดหมายหรือสมัยปัจจุบันนี้ก็คงใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารธุรกิจกันแล้ว และถึงแม้ว่าการยกหูโทรศัพท์ถึงกันจะ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย ยืนยันพระเทพญาณมหามุนี มีอาการอาพาธ

2/11/2022 by natdanai siammai จดหมายยืนยันนัดหมายหรือสมัยปัจจุบันนี้ก็คงใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารธุรกิจกันแล้ว และถึงแม้ว่าการยกหูโทรศัพท์ถึงกันจะ. Can we make another time? Something has just cropped up and i won’t be able to meet you this afternoon. Making an appointment (การนัดหมาย) การนัดหมายภาษาอังกฤษในการสนทนาเพื่อการสื่อสาร อาจเป็นการนัดหมายเพื่อพูดคุยเจรจากันระหว่างบุคคล การนัดเพื่อน หรืออาจ.